?

Log in

No account? Create an account
… - Det er ikke gull alt som glitrer [entries|archive|friends|userinfo]

informasjon : finner du her
arkiv : finner du her
den eldste journalen min : finner du her
og flickr'en min : den finner du her
Og her : finner du Epla-butikken min

[Sep. 26th, 18·07:09 am]
27desember83

000000.jpg

080000 copy.jpg
080614_DSC_2052m.jpg
080704_DSC_3347m.jpg
090000 copy.jpg
090517R0035786m.jpg
090606R0036759m.jpg
090920R0045035m.jpg
091112PB123533m.jpg
091215R0011696m.jpg
100000 copy.jpg
100120P1205702m.jpg
100502P5028577m.jpg
100517R0013398m.jpg
100622_R0015158m.jpg
100828P8271589m.jpg
101017PA174878m.jpg
101113R0011754m.jpg
110000 copy.jpg
110402R0017753m.jpg
110424IMG_1314m.jpg
110820R0023875m.jpg
111022R0024908m.jpg
120000 copy.jpg
120114R0026925m.jpg
120405P4063326m.jpg
120414R0029832m.jpg
120624photo 3m.jpg
120703R0032094m.jpg
120809IMG_1241m.jpg
130000 copy.jpg
130120IMG_2575m.jpg
130222IMG_2707m.jpg
130317DSCN3878m.jpg
130415IMG_3440m.jpg
130519P5196158m.jpg
130812DSCN6136m.jpg
131004IMG_6976m.jpg
140000 copy.jpg
140114IMG_8849m.jpg
140322_IMG_0561m.jpg
140617IMG_1779m.jpg
140703IMG_2252m.jpg
140707IMG_2333m.png
140724IMG_2961m.jpg
140920IMG_4165M.jpg
141031IMG_4743m.jpg
141227IMG_0478m.jpg
150000 copy.jpg
150203IMG_6428m.jpg
150319mie2015-m.jpg
150411bok2015-04.31m.jpg
150426_2015-04-m.jpg
150821pari_175315m.jpg
160000 copy.jpg
160402_ 19.51.40m.jpg
160604_2016-06-04m.jpg
160909_19.33.17m.jpg
161006_2016-10-0m.jpg
161102_2016-11-02 m.jpg
161118_2016-11-1m.jpg
161121_ 15.20m.jpg
161205_05-18.49.49m.jpg
170000 copy.jpg
170101_  17.34.39m.jpg
170205_2017-m.jpg
170224_2017-02-24m.jpg
170304_ 11.24.15m.jpg
170310_2017-03-1m.jpg
170324_2017-03-24 m.jpg
170512_2005-12 1m.jpg
170520_-21.17.41m.jpg
170630_0 12.07.27m.jpg
170711_2017-07-1m.jpg
170725_2017-m.jpg
170731_IMG_9195m.jpg
171028_201m.jpg
171223_201f7-m.jpg
180000 copy.jpg
180116_2018-m.jpg
180611_2018-06-1m.jpg
180813_IMG_9686m.jpg

LinkReply

Comments:
From: 27desember83
19-01-02 09:36 am (UTC)
Hi! My instagram is frkfestli, but I don't post much : ) New webpage tho! www.27desember83.no : )
(Reply) (Parent) (Thread)