?

Log in

No account? Create an account
… - Det er ikke gull alt som glitrer — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

informasjon : finner du her
arkiv : finner du her
den eldste journalen min : finner du her
og flickr'en min : den finner du her
Og her : finner du Epla-butikken min

[Jul. 9th, 18·05:55 pm]
27desember83


0.jpg

080000 copy.jpg
080503_R00156.m.jpg
080925R0022553m.jpg
090000 copy.jpg
090215R0030869m.jpg
090228R0032111m.jpg


090715R0041573m.jpg
091031PB012146m.jpg
100000 copy.jpg
100116P1175593m.jpg
100402P4028274m.jpg
100517R0013411m.jpg
100721R0016663m.jpg
100829P8281691m.jpg
110000 copy.jpg
110114R0014640-m.jpg
110312R0016m.jpg
110421P4216026m.jpg
110604R0021098m.jpg
110706R0022079m.jpg
110716R0022563m.jpg
110806R0023406m.jpg
110904R0024314m.jpg
120000 copy.jpg
120211R0027957m.jpg
120427R0030160m.jpg
120609R0031378m.jpg
120703R0032114m.jpg
120719R0032400m.jpg
121105R0010439m.jpg
130000 copy.jpg
130118R0012018m.jpg
130316R0012609m.jpg
130326IMG_3143m.jpg
130416IMG_3516m.jpg
130510P5106135m.jpg
130608IMG_5161m.jpg
130615DSCN4684m.jpg
130721DSCN5589m.jpg
130807IMG_6083m.jpg
130912IMG_6611m.jpg
131011IMG_7140m.jpg
131030DSCN6867m.jpg
131129DSCN7372m.jpg
140000 copy.jpg
140102IMG_8500m.jpg
140131IMG_9285m.jpg
140215IMG_9783m.jpg
140225IMG_9921m.jpg
140710IMG_2442m.jpg
141026IMG_4595m.jpg
141224IMG_5784m.jpg
160000 copy.jpg
160213_9.24.08m.jpg
160224_4 12.02m.jpg
160321_2016-014m.jpg
160416_m.jpg
160508_2016-m.jpg
160525_2016-0m.jpg
160601_2016-0m.jpg
160608_2016-06m.jpg
160808_2016-0.32m.jpg
160917_18 18.01.40m.jpg
161204_2016-m.jpg
170000 copy.jpg
170120_8.39m.jpg
170324_3-24 21.36.56m.jpg
170411_ 09.25.13m.jpg
170416_2017-04-16m.jpg
170430_ 19.57m.jpg
170518_-15.34.20m.jpg
170605_IMG_8m.jpg
170614_2017m.jpg
170625_2017m.jpg
170811_2017m.jpg
170824_2017-m.jpg
171210_201m.jpg
171224_2017-12-m.jpg
180000 copy.jpg
180114_2018m.jpg

LinkReply