?

Log in

No account? Create an account
… - Det er ikke gull alt som glitrer — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

informasjon : finner du her
arkiv : finner du her
den eldste journalen min : finner du her
og flickr'en min : den finner du her
Og her : finner du Epla-butikken min

[Mar. 7th, 18·08:47 pm]
27desember83


000000.jpg

080000 copy.jpg
080105_DSC_1492m.jpg
080525_DSC_1512m.jpg
081228R0027957m.jpg
090000 copy.jpg
090406R0034132m.jpg
090612R0037955m.jpg
090707R0041031m.jpg
090801R0042617m.jpg
091018PA181078m.jpg
100000 copy.jpg
100108P1085115m.jpg
100225P2257613m.jpg
100517R0013392m.jpg
100613P6139253m.jpg
101223R0013310m.jpg
110000 copy.jpg
110111R0014391m.jpg
111224PC24184m1.jpg
120000 copy.jpg
120226R0028300m.jpg
120614P6143767m.jpg
120628photo 4(1)m.jpg
120714R0032341m.jpg
120726s048m.jpg
130000 copy.jpg
130315P3155986m.jpg
130323P3236019m.jpg
130414DSCN3995m.jpg
130518DSCN4336m.jpg
130526IMG_4781m.jpg
130619DSCN4936m.jpg
130818IMG_6229m.jpg131115IMG_7838m.jpg
140000 copy.jpg
140102IMG_8499m.jpg
140612IMG_1676m.jpg
141209IMG_546m0.jpg
150000 copy.jpg
150122IMG_6238m.jpg
150522_2015-m.jpg
151010_7.29.51m.jpg
160000 copy.jpg
160326_12.43.24m.jpg
160727_ 15.33.53m.jpg
161224_-06.37.44m.jpg
161230_ 16.36.00m.jpg
170000 copy.jpg
170102_. 17.52.47m.jpg
170108_20.43.21m.jpg
170130_08.31.47m.jpg
170401_-20.47.06m.jpg
170416_15.21.41m.jpg
170525_19.48.38m.jpg
LinkReply