?

Log in

No account? Create an account
… - Det er ikke gull alt som glitrer — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

informasjon : finner du her
arkiv : finner du her
den eldste journalen min : finner du her
og flickr'en min : den finner du her
Og her : finner du Epla-butikken min

[Sep. 18th, 17·06:20 pm]
27desember83
000000sept.jpg
v160916_-18.20.45.jpg
v140929IMG_4267.jpg
v140922IMG_4204.jpg
v130901IMG_6410.jpg
v120923R0032996.jpg
v120921R0032918.jpg
v120916R0032870.jpg
v110917R0024578.jpg
v110908R0024335.jpg
v110904P9040373.jpg
v100917P9183998.jpg
v100912P9123844.jpg
v100911P9113355.jpg
v100910P9103179.jpg
v100905P9052991.jpg
v100904P9052904.jpg
v090929P9290213.jpg
v090928P10100010000.jpg
v090926R0045421.jpg
v090925R0045274.jpg
v090922R0045130.jpg
v090919R0044971.jpg
v090919R0044918.jpg
v090915R0044367.jpg
v090911R0044308.jpg
v080927R0023016.jpg
v080927R0022931.jpg
v080927R0022752.jpg
v080925R0022550.jpg
v080913R0021899.jpg
v080907R0021535.jpg
v080907R0021520.jpg
v070928R0010829.jpg
v070928R0010806.jpg
v070915DSC02949.jpg
v070915DSC02878.jpg
v060930DSC00444.jpg
v060930DSC00318.jpg
v060922DSC09976.jpg
v060922DSC09964.jpg
v060922DSC00091.jpg
v060910DSC09534.jpg
v060906DSC09173.jpg
v060904DSC09089.jpg
v060902DSC08943.jpg
v060902DSC08891.jpg
v060901DSC08836.jpg
v060901DSC08765.jpg
v050924DSC04857-.jpg
v050916DSC04203.jpg
v050910DSC04033.jpg
v050908DSC03726.jpg
v050907DSC03670.jpg
v050903DSC03599.jpg
v050903DSC03514.jpg
v040930IM000248-.jpg
v040929IM000098.jpg
v040920IM003059.jpg
v040914IM002729-.jpg
v040905IM002219.jpg
v040903IM001931.jpgLinkReply

Comments:
[User Picture]From: vatten
17-09-18 05:04 pm (UTC)
I love you ennå ;)
(Reply) (Thread)
From: 27desember83
17-09-19 04:11 am (UTC)
;D
(Reply) (Parent) (Thread)