?

Log in

No account? Create an account
… - Det er ikke gull alt som glitrer — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

informasjon : finner du her
arkiv : finner du her
den eldste journalen min : finner du her
og flickr'en min : den finner du her
Og her : finner du Epla-butikken min

[Jun. 29th, 17·04:26 pm]
27desember83
000000.jpg
070000 copy.jpg
070210DSC09511mange.jpg
080000 copy.jpg
080726R0019390m.jpg
081024R0023900m.jpg
081216R0026609m.jpg

090000 copy.jpg
090112R0029361m.jpg
090517R0035676m.jpg
090707R0041025m.jpg
091005PA050395m.jpg
091018PA181077m.jpg
091031PB012328m.jpg
100000 copy.jpg
100120P1205703m.jpg
100320P3208060m.jpg
100412R0011870m.jpg
100613P6139249m.jpg
100701R0015695m.jpg
100713P7139922m.jpg
100724R0016816m.jpg
100801P8010529m.jpg
100911P9113355m.jpg
100924R0018216m.jpg
101123R0012092m.jpg
10121110120012546m.jpg
110000 copy.jpg
110104R0013780m.jpg
110122R0014947m.jpg
110219R0016130m.jpg
110327R0017555m.jpg
110404R0017800m.jpg
110521R0019937m.jpg
110705P7058618m.jpg
110721R0022839m.jpg
110821P8210145m.jpg
110828R0024210m.jpg
111022PA220930m.jpg
111218R0025938m.jpg

120000 copy.jpg
120228IMAG0163m.jpg
120309R0028815m.jpg
120327R0029366m.jpg
120620P6203857m.jpg
120923R0032996m.jpg
121129IMG_2113m.jpg
121202IMG_2185m.jpg
130000 copy.jpg
130131R0012227m.jpg
130304IMG_2754m.jpg
130401IMG_3214m.jpg
130502IMG_3899m.jpg
130512IMG_4280m.jpg
130519IMG_4567m.jpg
130530IMG_4907m.jpg
130902IMG_6470m.jpg
130912P9126494m.jpg
130916IMG_6703m.jpg
140000 copy.jpg
140111P1116869m.jpg
140214DSCN8024m.jpg
140225IMG_9930m.jpg
140419IMG_0947m.jpg
140604DSCN8870m.jpg
140627IMG_2094m.jpg
140709IMG_2425m.jpg
140717IMG_2708m.jpg
140922IMG_4180m.jpg
141022IMG_4518m.jpg
141107IMG_4815m.jpg
141116IMG_4982m.jpg
141130IMG_5299m.jpg
141201IMG_5320m.jpg
141220IMG_0243m.jpg
141225IMG_0427m.jpg
150000 copy.jpg
150110IMG_0733m.jpg
150206IMG_0900m.jpg
150210IMG_6592m.jpg
150214HAN 14.57.32m.jpg
150308-208m.jpg
150315burIMG_0937m.jpg
150405bawt16.07.49m.jpg
150408gee2013.56.21m.jpg
150509konf15.33.13.jpg
150531_IMG_1m.jpg
150622S-m.jpg
150704førtiå61_nm.jpg
151005_ 20.28.03m.jpg
151204_-20.59.16m.jpg
151219_--18.21.18m.jpg
151229_-2015-29.06m.jpg
160000 copy.jpg
160105_.03m.jpg
160206_IMG_5049m.jpg
160225ghgg-16.32.04m.jpg
160316_2013-15.11m.jpg
160412_.56.40m.jpg
160421_-16.04.41m.jpg
160520_ 17.07.16m.jpg
160707_-19.04.55m.jpg
160801_.06.05m.jpg
161005_00m.jpg
161218_ 19.02.40m.jpg
161230_0.13.00m.jpg
170000 copy.jpg
170118_05.48.11m.jpg
170207_22.54.08m.jpg
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: vatten
17-06-30 05:45 am (UTC)
Åh, eg ler av bildet av deg med den smilestatuå. :D

Kjekke røys, så alltid!
(Reply) (Thread)
From: 27desember83
17-07-02 06:43 pm (UTC)
:D
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: dunkelheit
17-06-30 08:06 am (UTC)
Men. Men. Kor e eg ila de ti siste årå? :( SAVN. Nå e eg hvertfall ajour her inne ;D
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: vesna_blin
17-07-04 12:28 pm (UTC)
So Cool!!!

Maria, have you got an instagram?
(Reply) (Thread)
From: 27desember83
17-07-04 02:51 pm (UTC)
yep, frkfestli :)
(Reply) (Parent) (Thread)