?

Log in

No account? Create an account
Harddisken min har kræsjet, og jeg har mistet alt fra og med… - Det er ikke gull alt som glitrer — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

informasjon : finner du her
arkiv : finner du her
den eldste journalen min : finner du her
og flickr'en min : den finner du her
Og her : finner du Epla-butikken min

[Oct. 29th, 15·09:07 pm]
27desember83
Harddisken min har kræsjet, og jeg har mistet alt fra og med 21.juni frem til 25. oktober.
Bilder, forhåndsskrevne innlegg; alt.

Jeg har derfor mistet fullstendig lysten til å være her.
Kommer kanskje tilbake når jeg er kommet over tapet.
Inntil da; hejdå!
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: saltskin
15-10-30 08:44 am (UTC)
Oh, what a shame! I hate it when technology just utterly fails like this. =(
(Reply) (Thread)
From: 27desember83
15-10-30 10:51 am (UTC)
yeh!

but on the other hand, the break's been kind of good so far :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: dunkelheit
15-11-02 02:25 pm (UTC)
NOOOO. Dumme harddisc >.< Håpe du komme tebake snart <3
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: nipple_salad
15-12-14 06:53 pm (UTC)
Så sykt frustrerende!
Håper du kommer tilbake :)
(Reply) (Thread)
From: 27desember83
15-12-16 12:25 pm (UTC)
Altså.. er du ikke logget inn kanskje? Jeg er tilbake :)
(Reply) (Parent) (Thread)