?

Log in

No account? Create an account
… - Det er ikke gull alt som glitrer [entries|archive|friends|userinfo]

informasjon : finner du her
arkiv : finner du her
den eldste journalen min : finner du her
og flickr'en min : den finner du her
Og her : finner du Epla-butikken min

[Jul. 29th, 15·11:14 pm]
27desember83
000000.jpg
060000.jpg
060501DSC05861.gif

070000.jpg
070824DSC02701-.gif

080000.jpg
080202DSC_0195.gif

090000.jpg
090228R0031876GIF.gif

100000.jpg
100223R0010093m.jpg

100605R0014260.gif

110000.jpg
110114R0014424.gif

120000.jpg
120129R0027570g.gif

120624R0031894m.jpg
120706IMG_0850m.jpg

130000.jpg
130304DSCN3747m.jpg
130602IMG_5046m.jpg
130725IMG_5831m.jpg
130904IMG_6491m.jpg
130926IMG_6834m.jpg

140000.jpg
140114IMG_8819m.jpg
140806IMG_3258m.jpg
140922IMG_4203m.jpg
141002IMG_4296m.jpg
141031IMG_4746m.jpg

150000.jpg
150118IMG_6168m.jpg
150214mym1.23m.jpg
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: dunkelheit
15-07-30 05:36 pm (UTC)
Eg tror eg seie det samma kvar gong du lage sånne innlegg, men eg ELSKE de. Kjekt.
(Reply) (Thread)
From: 27desember83
15-08-02 08:05 am (UTC)
<3 og det e alltid lika kjekt å hørra at noen sette pris på de :)
(Reply) (Parent) (Thread)