?

Log in

No account? Create an account
Mandag 25.mai 2015 1 mil [20:30] I morgen skal jeg gjøre… - Det er ikke gull alt som glitrer — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

informasjon : finner du her
arkiv : finner du her
den eldste journalen min : finner du her
og flickr'en min : den finner du her
Og her : finner du Epla-butikken min

[Jul. 23rd, 15·01:26 pm]
27desember83
508.jpg
Mandag 25.mai 2015
1 mil

[20:30]
I morgen skal jeg gjøre det. I morgen skal jeg løpe ei mil!
Dagens tegning er lånt herfra.

514apr15.jpg
515apr15.jpg
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: dunkelheit
15-07-25 10:32 am (UTC)
Ei mil? Wow! Eg tar hatten av meg for deg, flinke du!
(Reply) (Thread)
From: 27desember83
15-07-26 05:54 pm (UTC)
Hehe, takk! Det gjekk fisefint :)
(Reply) (Parent) (Thread)