?

Log in

No account? Create an account
… - Det er ikke gull alt som glitrer — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

informasjon : finner du her
arkiv : finner du her
den eldste journalen min : finner du her
og flickr'en min : den finner du her
Og her : finner du Epla-butikken min

[Jun. 7th, 15·09:54 pm]
27desember83
000000.jpg
070000.jpg
071012R0011429m.jpg

080000.jpg
080105DSC_1501m.jpg
080202DSC_0145m.jpg
080412DSC_0137m.jpg
080516R0016934m.jpg
080614DSC_2045m.jpg
080712DSC_3739m.jpg
080913R0022006m.jpg
081226R0027775m.jpg

090000.jpg
090306R0032575m.jpg
090517R0035694m.jpg
090711R0041358m.jpg
090723R0041955m.jpg
090801R0042831m.jpg
090915R0044368m.jpg
091227R0013175m.jpg


100000.jpg
100120P1205641m.jpg
100325P3258114m.jpg
100618P6189431m.jpg
100821R0017460m.jpg
101218R0012799m.jpg
101220R0013147m.jpg

110000.jpg
110104R0013716m.jpg
110107R0014208m.jpg
110430R0018737m.jpg
110612R0021381m.jpg
111104PB051063m.jpg
111213PC131583m.jpg

120000.jpg
120113R0026811m.jpg
120130Asm.jpg
120217R0028022m.jpg
120316P3153077m.jpg
120502R0030248m.jpg
120528photo 3(1)0000m.jpg
120627P6274381m.jpg

130000.jpg
130112R0011911m.jpg
130309DSCN3812m.jpg
130316DSCN3868m.jpg
130601IMG_4998m.jpg
130610IMG_5188m.jpg
130723IMG_5799m.jpg
130809DSCN6013m.jpg
130816DSCN6158m.jpg
130824DSCN6346m.jpg
130901IMG_6410m.jpg
130903IMG_6484m.jpg
130913IMG_6672m.jpg
131108IMG_7728m.jpg
131202DSCN7383m.jpg
131224DSCN7563m.jpg

140000.jpg
140204IMG_9355m.jpg
140215DSCN8042m.jpg
140228IMG_0047m.jpg
140307IMG_0153m.jpg
140317IMG_0492m.jpg
140417P4177153m.jpg
140420IMG_0962m.jpg
140518IMG_1446m.jpg
140524DSCN8402m.jpg
140600hahaha10428m.jpg
140926IMG_4235m.jpg
141031IMG_4749m.jpg


LinkReply

Comments:
[User Picture]From: dunkelheit
15-06-12 05:26 pm (UTC)
HERREMINGUD som eg elske dessa innleggå <3
(Reply) (Thread)
From: 27desember83
15-06-13 06:34 pm (UTC)
:D
(Reply) (Parent) (Thread)