?

Log in

No account? Create an account
… - Det er ikke gull alt som glitrer — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

informasjon : finner du her
arkiv : finner du her
den eldste journalen min : finner du her
og flickr'en min : den finner du her
Og her : finner du Epla-butikken min

[Sep. 3rd, 14·06:41 am]
27desember83
000000

060000 copy
061231DSC07231-to

070000 copy
070327R0015361-to

080000 copy
080202R0013744m
080605DSC05952m
080827R0021141


090000 copy
090110R0029146m

090327R0033501m
090711R0041314m
090801R0042725m
091004PA040354m
091031PB012334m
091208R0011068m
091214R0011549m
091226R0013038m


100000 copy
100108P1095198m
100403R0011528m
100619R0015080m
100708R0015981m
100821R0017381m
100830P8301863m
101016PA164797m
101102R0010965m
101220R0013168m

110000 copy
110107R0014265m
110129R0015165m
110319R0017061m
110409R0017909m
110430R0018923m
110523R0020373m
110611R0021326m
111104PB051053m

120000 copy
120129R0027309

120204R0027761m
120428R0030194m
120606photo 4m
120805IMG_1217m
120829IMG_1419m
121007PA075558m
121128IMG_2085m


130000 copy
130115R0011926m
130222IMG_2708m
130404IMG_3263m
130423IMG_3586m
130616DSCN4728m
130623IMG_5473m
130720IMG_5750m
130901IMG_6406m
130924IMG_6791m
131111IMG_7766m
131120IMG_7892m
131224DSCN7595m

140000 copy
140203IMG_9326m
140209IMG_9658m
140215DSCN8057m
140221IMG_9838m
140314IMG_0332m
140328IMG_0661m
140419DSCN8135m
140427IMG_1076m

LinkReply

Comments:
[User Picture]From: dunkelheit
14-09-04 06:52 am (UTC)
ELSK på detta innlegget <3
(Reply) (Thread)
From: 27desember83
14-09-04 11:16 am (UTC)
så kjekt :) :)
(Reply) (Parent) (Thread)