?

Log in

No account? Create an account
Fredag 20.juni 2014 [22:24] Nei altså, for et fint liv. I… - Det er ikke gull alt som glitrer — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

informasjon : finner du her
arkiv : finner du her
den eldste journalen min : finner du her
og flickr'en min : den finner du her
Og her : finner du Epla-butikken min

[Jun. 20th, 14·07:11 am]
27desember83
760
Fredag 20.juni 2014

[22:24]
Nei altså, for et fint liv. I dag har jeg løpt. I dag har jeg kjøpt en kjole som får meg til å se ut som om jeg er en meter. I dag har jeg vurdert å løpe en gang til. I dag har jeg drukket rødvin som vann. I kveld har jeg spist ostesuflé. I dag har jeg tenkt at det hadde vært plent umulig for meg å ha det en millimeter bedre enn jeg har det. Jeg har lyst til å leve for alltid.
Dagens tegning er lånt herfra.
763v080807R0020295

765mai12

766apr12
En måned gammel

767des13
Julaften kveld :)

771mai14
På tur til Kvalsvik

772mai14
Transparens-jobbing

773jun14
Nabofest, der babycallen rakk

775jun14
Kino med Milla :)
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: karmaku
14-08-21 10:59 am (UTC)
Gorgeous as always!
(Reply) (Thread)
From: lenestol
14-08-24 05:38 pm (UTC)
:D
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: dunkelheit
14-08-26 10:57 am (UTC)
Du e hærlige!!!
(Reply) (Thread)
From: 27desember83
14-08-26 07:54 pm (UTC)
:)
(Reply) (Parent) (Thread)