?

Log in

No account? Create an account
… - Det er ikke gull alt som glitrer — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

informasjon : finner du her
arkiv : finner du her
den eldste journalen min : finner du her
og flickr'en min : den finner du her
Og her : finner du Epla-butikken min

[Nov. 20th, 13·01:36 pm]
27desember83
000000

050000 copy

080000 copy
080301DSC_0027


080519R0017238m
081011R0023347m

090000
090102R0028385m
090228R0032016m
090321R0033266m
090518R0035872m
090623R0038885m
090717R0041672m
090919R0045010m
091009PA090544m
091121R0010149m
091212R0011299m
091223R0012415m

100000 copy
100116P1165437m
100319R0011042m
100414R0018157m
100502P5028560m
100529R0013875m
100606R0014364m
100619R0014992m
100709R0016141m
100801P8010516m
100830R0017785m
101005PA054388m
101016PA164825m
101109R0011297m
101125R0012133m
101211R0012597m
101219R0013141m

110000 copy
110107R0014204m
110128R0015094m
110429R0018507m
110517R0019697m
110525R0020730m
110806R0023469m
110820R0023909m
111021PA210919m
111113PB131153m
111120R0025319m
111127R0025365m
111210R0025649m


120000 copy
120120R0026993m120308R0028804m120421R0029997m120526R0030774
120611R0031516m
120614photo 4m
120627R0031940m
120807IMG_1225m
120902IMG_1461m
120904IMG_1534m
121009IMG_1719m
121018photo 4(1)m
121020photo 4(1)m
121031R0010400m
130000 copy
130110IMG_2484m
130228R0012500m
130307IMG_2770m
130315DSCN3842m
130404IMG_3254m
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: bubs
13-12-24 12:29 pm (UTC)
Merry first christmas with Herman.xx
(Reply) (Thread)
From: 27desember83
13-12-25 12:04 pm (UTC)
:D
(Reply) (Parent) (Thread)