?

Log in

No account? Create an account
… - Det er ikke gull alt som glitrer — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

informasjon : finner du her
arkiv : finner du her
den eldste journalen min : finner du her
og flickr'en min : den finner du her
Og her : finner du Epla-butikken min

[Jul. 14th, 13·07:28 pm]
27desember83
000000
060000 copy
060325DSC00486-fem
070000 copy
071229DSC03887m
080000 copy
080406DSC_0175m
080503R0015714m
080525DSC_1604m
080614DSC_2264m
080724R0019014m
081025R0024286m

090000 copy
090130R0029828m
090530R0036487m
090703R0040254m
090815R0043172m
091002PA020297m091213R0011432m

100000 copy
100207IMG_0713m
100405P4058392m
100619R0014979m
100724R0016912m
100829P8281697m
100912R0018013m
101021PA214952m
101113R0011577m
101211R0012598m
101218R0013057m

110000 copy
110104R0013769m
110129R0015297m
110212R0015529m
110313R0016971m
110317R0017012m
110505R0019203m
110610P6106711m
110612R0021380m
110625P6257775m
110813R0023850m
111019R0024873m111022R0024994m
111106PB061117m
111202R0025446m
111213R0025662m

120000 copy
120127P1272556m
120308R0028807m
120516photo 10001m
120521photo 2(1)m


130000 copy
130202DSCN3502m
130222DSCN3671mLinkReply

Comments:
[User Picture]From: soulhaus
13-07-15 10:24 pm (UTC)

...all the colors of the day...


Edited at 2013-07-15 10:28 pm (UTC)
(Reply) (Thread)
From: 27desember83
13-07-16 05:17 pm (UTC)
:) :)
(Reply) (Parent) (Thread)