?

Log in

No account? Create an account
… - Det er ikke gull alt som glitrer — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

informasjon : finner du her
arkiv : finner du her
den eldste journalen min : finner du her
og flickr'en min : den finner du her
Og her : finner du Epla-butikken min

[Jun. 7th, 13·10:48 pm]
27desember83


LinkReply

Comments:
From: (Anonymous)
13-06-07 10:39 pm (UTC)
Fina bildet av dåkkår på kaien ♡ menne.. e det meg som står i ein bar eg ikkje gjenkjenne og kneke meg innte ein mann eg ikkje gjenkjenne??
(Reply) (Thread)
From: 27desember83
13-06-08 04:59 am (UTC)
Det e deg, ja! På kompasset bar va det :) Ana kje kim han e eg heller.. ;D
(Reply) (Parent) (Thread)
From: (Anonymous)
13-06-07 10:42 pm (UTC)
Ehm.."meg" e forresten Kristine. (trodde eg va innlogga)
(Reply) (Thread)
From: 27desember83
13-06-08 05:03 am (UTC)
Saumfarte posten for å se kim som kunne stå ugjenkjennelige i ein ugjenkjennelige bar ved siden av ei nugjenkjennelige fyr. Kom frem te at det måtte vær deg ;D
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: dunkelheit
13-06-08 08:22 am (UTC)
HÆRLIGT!
(Reply) (Thread)
From: 27desember83
13-06-09 06:56 am (UTC)
:D
(Reply) (Parent) (Thread)