?

Log in

No account? Create an account
… - Det er ikke gull alt som glitrer [entries|archive|friends|userinfo]

informasjon : finner du her
arkiv : finner du her
den eldste journalen min : finner du her
og flickr'en min : den finner du her
Og her : finner du Epla-butikken min

[Feb. 22nd, 13·02:16 pm]
27desember83
000000
000000kjol
060000 copy
060605DSC00905-

070000 copy
071103DSC_0417m
080000 copy
080301DSC_0087m
080626DSC_2941m
081011R0023429m
081128R0025918m
081205R0026321m
081220R0027173m
090000 copy
090306R0032657m
090403R0033961m
090515R0035611m
090606R0036811m
090711R0041340m
090727R0042470m090826R0043607m
090926R0045482m
091002PA020293m
091101PB012612m

091107PB073226-

091115PB153684m

091214R0011443m
091228R0013406m
100000 copy
100131P1316565m
100206P2066851m
100213P2147224m
100224P2247522m
100308R0010735m
100323R0011319m
100408R0011814m
100604R0014072m
100614R0014851m
100629R0015604m
100717R0016587m
100725P7250443m
100801P8010524m
100822R0017615m
100904P9052824m
100912R0018063m
100917P9173952m
101007PA074449m
101009PA104515m
101023PA235105m
101111R0011345m
101119R0011957m
101130R0012265m
101216R0012699m
110000 copy
110101P1015542m
110114R0014504m
110124R0015029m
110212IMG_1185m
110324R0017206m
110409R0017903m
110410R0018094m
110427R0018428m
110523R0020364m
110616R0021623m
110625R0021760m
110630R0021827m
110825R0024068m
110831P8310284m
110902R0024257m
110915R0024570m
111020PA200873m
111104R0025104m
111120R0025315m
111127R0025363m
111202R0025435m
111215PC151593m
120000
120120R0026987m
120205R0027788m
120215R0027984m
120308R0028802m
120311R0028925m
120320R0029144m
120413R0029764m
121002IMG_1682m
121007IMG_1704m
121012IMG_1729m
121019photo 2m
130000 copy
130112IMG_2509m

LinkReply

Comments:
[User Picture]From: honing
13-02-22 02:06 pm (UTC)
Awww are you pregnant? Congrats!
(Reply) (Thread)
From: 27desember83
13-02-22 05:40 pm (UTC)
yep! Almost done now :)
(Reply) (Parent) (Thread)