?

Log in

No account? Create an account
… - Det er ikke gull alt som glitrer [entries|archive|friends|userinfo]

informasjon : finner du her
arkiv : finner du her
den eldste journalen min : finner du her
og flickr'en min : den finner du her
Og her : finner du Epla-butikken min

[Jan. 26th, 13·11:11 pm]
27desember83
000000

060000jpg copy
060104DSC04074-THIS

060310DSC08470-fem

080000jpg
080406DSC_0152m
080517DSC_1207m
080614DSC_2034m
081220R0027163m
090000090107R0028665m
090306R0032486m
090527R0036182m
090609R0037847m
090714R0041533m
090722R0041921m
090804R0042880m
090919R0044980m
091001PA010048m
091113IMG_0552m
091115PB153680m
091201IMG_06110000m
091226R0013086m
100000 copy
100120P1205704m
100327P3278199m
100607R0014483m
100624R0015359m
100702R0015803m
100708P7089882m
100724R0016915m
100801P8010587m
100808P8080929m
100828P8271600m
100829P8281673m
100905P9052992m
101009PA104539m
101103R0010969m
101119R0011884m
101124R0012117m
101207R0012379m
101217R0012778m
101220R0013151m

110000 copy

110101P1015551m
110219R0016241m
110409R0017890m
110422R0018364m
110521R0020044m
110625P6257759m
110630R0021822m
110820R0023942m
110828R0024209m
110830R0024223m
110909R0024384m
111019R0024870m
111022R0025034m
111108R0025132m
111113R0025244m
111125R0025337m
111130PB301366m
120000 copy
120129R0027309
120212R0027972m

120316P3153121m
120426R0030118m
120525photo 1m
120628photo 1(2)m
120808IMG_1239m
120824P8245429m
121007IMG_1712m
121019photo 2(1)m

121028R0010355m


LinkReply

Comments:
[User Picture]From: vatten
13-01-26 11:28 pm (UTC)
Takk for ei herlige bilderøys! ♥ Inspirerandes som alltid.
(Reply) (Thread)
From: 27desember83
13-01-27 08:22 am (UTC)
Kjekt for meg og ;D Utrolig ka ein glømme ut! Godt eg har bilder :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: dunkelheit
13-01-27 06:00 pm (UTC)
åh. fint. magisk. savn.
(Reply) (Thread)
From: 27desember83
13-01-27 08:59 pm (UTC)
:)
(Reply) (Parent) (Thread)