?

Log in

No account? Create an account
… - Det er ikke gull alt som glitrer — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

informasjon : finner du her
arkiv : finner du her
den eldste journalen min : finner du her
og flickr'en min : den finner du her
Og her : finner du Epla-butikken min

[Dec. 17th, 12·11:05 am]
27desember83
LinkReply

Comments:
From: 27desember83
12-12-17 07:57 pm (UTC)
thank you :) :)
have a good year!
(Reply) (Parent) (Thread)