?

Log in

No account? Create an account
Nå er vi til salgs! ;) - Det er ikke gull alt som glitrer [entries|archive|friends|userinfo]

informasjon : finner du her
arkiv : finner du her
den eldste journalen min : finner du her
og flickr'en min : den finner du her
Og her : finner du Epla-butikken min

[Oct. 12th, 12·01:59 pm]
27desember83
Nå er vi til salgs! ;)
LinkReply

Comments:
From: 27desember83
12-10-14 07:22 am (UTC)
yeah, we are :)
(Reply) (Parent) (Thread)