?

Log in

No account? Create an account
Onsdag 22.august 2012 20:00 Vi elska… - Det er ikke gull alt som glitrer — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

informasjon : finner du her
arkiv : finner du her
den eldste journalen min : finner du her
og flickr'en min : den finner du her
Og her : finner du Epla-butikken min

[Aug. 22nd, 12·07:55 am]
27desember83






Onsdag 22.august 2012


20:00
Vi elska huset! I morgen legger vi inn bud :)

Dagens tegning er lånt herfra.














For seks år siden, hadde jeg katt


For fem år siden, var Espen og jeg på fisketur


For fire år siden, tok jeg ut piercingen i tungen


For tre år siden, var Nina og jeg på Amandashowet sammen :)




Jeg var i Kristiansand Dyrepark


Jeg drakk meg full i sauekostymer, på Vardafjellet, sammen med Nina og Birgitte







LinkReply

Comments:
[User Picture]From: vatten
12-08-25 05:57 pm (UTC)
Oooh, spennandes med budronde :D

Går søkket itte piercingen vekk?
(Reply) (Thread)
From: 27desember83
12-08-25 09:50 pm (UTC)
ja, blei nada denna gongen heller :P
jaja, heilt borte. tror kje eg finne hålet igjen eingong :O
(Reply) (Parent) (Thread)
From: lenestol
12-08-26 02:48 pm (UTC)
har du din ennå?
(Reply) (Parent) (Thread)