?

Log in

No account? Create an account
… - Det er ikke gull alt som glitrer — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

informasjon : finner du her
arkiv : finner du her
den eldste journalen min : finner du her
og flickr'en min : den finner du her
Og her : finner du Epla-butikken min

[Jun. 16th, 12·10:52 pm]
27desember83

LinkReply

Comments:
[User Picture]From: dunkelheit
12-06-16 09:29 pm (UTC)
eg elske dessa innleggå dine. magisk. åsså va d litt trist. når eg såg mamma. men sånn godt trist.
(Reply) (Thread)
From: 27desember83
12-06-16 09:49 pm (UTC)
<3
..eg like på ein måte alt det trista med det goa.. for det gjørr på et vis alt godt?
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: soulhaus
12-08-11 08:00 pm (UTC)

...so... much... magic... ♥
(Reply) (Thread)
From: 27desember83
12-08-12 08:24 am (UTC)

Re:

:) :)
(Reply) (Parent) (Thread)