?

Log in

No account? Create an account
… - Det er ikke gull alt som glitrer [entries|archive|friends|userinfo]

informasjon : finner du her
arkiv : finner du her
den eldste journalen min : finner du her
og flickr'en min : den finner du her
Og her : finner du Epla-butikken min

[Jan. 23rd, 07·07:57 am]
27desember83


LinkReply

Comments:
From: 27desember83
12-04-19 04:39 am (UTC)
:) :)

The pink fabric from Jan 2007 (yeah, you were right :) ) ... turned into ehrm.. "potato-mittens" ? I made them at work, for a potato-costume in need of some mittens ;)
(Reply) (Parent) (Thread)