?

Log in

No account? Create an account
I bought myself a KICKASS, green skirt :D - Det er ikke gull alt som glitrer — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

informasjon : finner du her
arkiv : finner du her
den eldste journalen min : finner du her
og flickr'en min : den finner du her
Og her : finner du Epla-butikken min

[Jan. 12th, 04·04:42 pm]
27desember83


I bought myself a KICKASS, green skirt :D

LinkReply

Comments:
[User Picture]From: kakskiv
12-03-26 07:18 pm (UTC)
Haha hvem kan vel glemme det grønne skjørtet! :D Kjekt med gamle innlegg som popper opp, it's been a while :-O
(Reply) (Thread)
From: 27desember83
12-03-27 04:56 am (UTC)
haha, ja. LJ har forandret noe, som gjør at de gamle innleggene popper opp slik nye gjør, selv om de er satt til datoen der de hører hjemme. Pøtt pøtt! :D
(Reply) (Parent) (Thread)