?

Log in

No account? Create an account
… - Det er ikke gull alt som glitrer — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

informasjon : finner du her
arkiv : finner du her
den eldste journalen min : finner du her
og flickr'en min : den finner du her
Og her : finner du Epla-butikken min

[Jan. 31st, 12·08:09 pm]
27desember83
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: dunkelheit
12-01-31 07:35 pm (UTC)
herregud som eg elske bildene dine maria. de får meg alltid te å smila.
(Reply) (Thread)
From: 27desember83
12-02-01 05:47 am (UTC)
:) :) :) det e godt! :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: soulhaus
12-01-31 08:12 pm (UTC)
wow just.. wow. ♥
(i feel like it's been forever.)
(Reply) (Thread)
From: 27desember83
12-02-01 08:29 am (UTC)
:) :) it's amazing. I'm seven years behind on posting photos ;D
(Reply) (Parent) (Thread)
(Deleted comment)
From: 27desember83
12-02-01 08:43 am (UTC)
Det er herlig, synes jeg. Å se hvordan livet, selv om det ofte føles som om man står helt i ro, forandrer seg og man beveger seg videre :)

Jeg stryker både når det er gjort og hvis det blri avlyst ;D
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: soundandvision
12-02-01 05:34 am (UTC)
You absolutely have the most fantastic sense of style. I'm just in awe with it, seriously. You and all of your friends. :)
(Reply) (Thread)
From: 27desember83
12-02-01 08:44 am (UTC)
Awh, thanks! :) Clothes are fun!
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: tuff_enuff
12-02-01 11:28 am (UTC)
i love how your tray says "tray" :)
(Reply) (Thread)
From: 27desember83
12-02-01 11:36 am (UTC)
:)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: heatherface
12-02-01 10:36 pm (UTC)
I was worried you wouldn't be doing these posts anymore. I always look forward to them, you inspire me so much.
(Reply) (Thread)
From: 27desember83
12-02-02 06:01 am (UTC)
:) :) thank you!
I've been doing them for almost ten years.. I can't stop now ;D
(Reply) (Parent) (Thread)
(Deleted comment)
From: 27desember83
12-02-02 07:02 pm (UTC)
Jeg fikk en hel eske med forskjellig øl av Birgitte til bursdagen min, så jeg vet egentlig ikke.. men jeg kan tenke meg meny? Syns å huske jeg har sett den der :)
(Reply) (Parent) (Thread)
(Deleted comment)
From: 27desember83
12-02-03 05:56 am (UTC)
thank you :) :)
(Reply) (Parent) (Thread)