?

Log in

No account? Create an account
1st January 2007 - Det er ikke gull alt som glitrer — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

informasjon : finner du her
arkiv : finner du her
den eldste journalen min : finner du her
og flickr'en min : den finner du her
Og her : finner du Epla-butikken min

[Jan. 1st, 07·10:19 pm]
27desember83LinkReply