?

Log in

No account? Create an account
Same skirt. Two years. - Det er ikke gull alt som glitrer — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

informasjon : finner du her
arkiv : finner du her
den eldste journalen min : finner du her
og flickr'en min : den finner du her
Og her : finner du Epla-butikken min

[Jul. 16th, 11·10:36 pm]
27desember83

Same skirt. Two years.
LinkReply