?

Log in

No account? Create an account
Kjedelig å skrive her for tiden, for det er så utrolig… - Det er ikke gull alt som glitrer — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

informasjon : finner du her
arkiv : finner du her
den eldste journalen min : finner du her
og flickr'en min : den finner du her
Og her : finner du Epla-butikken min

[Aug. 8th, 11·08:12 am]
27desember83
Kjedelig å skrive her for tiden, for det er så utrolig lite respons. Hvem er det som fremdeles er her? De jeg ikke hører noe fra de neste tre dagene, tar jeg rett og slett bort. Kjedelig at livejournal er blitt så død.
LinkReply

Comments:
From: 27desember83
11-08-08 09:28 pm (UTC)
Hehe... jeg er ikke så flink jeg heller, men det blir en litt ond sirkel. Når man ikke får kommentarer, glemmer man nesten at det går an å legge igjen noe :P
(Reply) (Parent) (Thread)