?

Log in

No account? Create an account
Kjedelig å skrive her for tiden, for det er så utrolig… - Det er ikke gull alt som glitrer — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

informasjon : finner du her
arkiv : finner du her
den eldste journalen min : finner du her
og flickr'en min : den finner du her
Og her : finner du Epla-butikken min

[Aug. 8th, 11·08:12 am]
27desember83
Kjedelig å skrive her for tiden, for det er så utrolig lite respons. Hvem er det som fremdeles er her? De jeg ikke hører noe fra de neste tre dagene, tar jeg rett og slett bort. Kjedelig at livejournal er blitt så død.
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: _peeling
11-08-08 07:03 pm (UTC)
LJ er blitt generelt dødt den siste tiden. Kjenner flere som har slettet kontoen sin og henger mer på tumblr osv.
Jeg har ikke adgang til å lese det du skriver, men jeg liker å se på bildene du legger ut :)
(Reply) (Thread)
From: 27desember83
11-08-09 08:57 pm (UTC)
Jeg har vært på LJ i ti år.. og stedet er ikke som det var før, i det hele tatt. Desverre :/

Jeg har desverre ikke tilgang til din heller, så jeg kan ikke vurdere om jeg kan legge deg til.

Takk :)
(Reply) (Parent) (Thread)