?

Log in

No account? Create an account
Kjedelig å skrive her for tiden, for det er så utrolig… - Det er ikke gull alt som glitrer — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

informasjon : finner du her
arkiv : finner du her
den eldste journalen min : finner du her
og flickr'en min : den finner du her
Og her : finner du Epla-butikken min

[Aug. 8th, 11·08:12 am]
27desember83
Kjedelig å skrive her for tiden, for det er så utrolig lite respons. Hvem er det som fremdeles er her? De jeg ikke hører noe fra de neste tre dagene, tar jeg rett og slett bort. Kjedelig at livejournal er blitt så død.
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: cinne
11-08-08 05:07 pm (UTC)
Jeg er heeeer :) Det er bare ikke alltid det er så enkelt å legge igjen vettuge kommentarer, og da velger jeg ofte heller å la være enn å poste "Ååå, fine bilder!" for tiende gang på rad.... :)
(Reply) (Thread)
From: 27desember83
11-08-09 06:01 am (UTC)
HEhe, men da vet jeg i hvert fall at du er her ;) :) setter pris på det!
(Reply) (Parent) (Thread)