?

Log in

No account? Create an account
Kjedelig å skrive her for tiden, for det er så utrolig… - Det er ikke gull alt som glitrer — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

informasjon : finner du her
arkiv : finner du her
den eldste journalen min : finner du her
og flickr'en min : den finner du her
Og her : finner du Epla-butikken min

[Aug. 8th, 11·08:12 am]
27desember83
Kjedelig å skrive her for tiden, for det er så utrolig lite respons. Hvem er det som fremdeles er her? De jeg ikke hører noe fra de neste tre dagene, tar jeg rett og slett bort. Kjedelig at livejournal er blitt så død.
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: anantharika
11-08-08 11:23 am (UTC)
Huske på at det er ferietid i tillegg :)
(Reply) (Thread)
From: 27desember83
11-08-09 04:54 am (UTC)
FEllesferien er da over ;D og dessuten trodde jeg alle nøt å bruke ferietiden til å sitte uforstyrret på internett... slik jeg gjør ;D
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: silkepus
11-08-10 08:43 pm (UTC)
Det er ikke alle som har ferie i fellesferien ;)

Jeg er på ferie nå og bruker nesten ikke tid på pc.. Og i juni/juli har jeg gått rundt i en allergidøs der jeg stort sett sovnet når jeg kom hjem fra jobb.. så jeg kommer sterkere tilbake med kommentarer når ferien er over. Det er riktignok fremdeles 1,5 uke igjen ;)
(Reply) (Parent) (Thread)
From: 27desember83
11-08-11 05:07 am (UTC)
Nej, det begynner å gå opp for meg ;D
Da skal jeg være tolmodig i 1,5 uke til ;)
(Reply) (Parent) (Thread)