?

Log in

No account? Create an account
Kjedelig å skrive her for tiden, for det er så utrolig… - Det er ikke gull alt som glitrer [entries|archive|friends|userinfo]

informasjon : finner du her
arkiv : finner du her
den eldste journalen min : finner du her
og flickr'en min : den finner du her
Og her : finner du Epla-butikken min

[Aug. 8th, 11·08:12 am]
27desember83
Kjedelig å skrive her for tiden, for det er så utrolig lite respons. Hvem er det som fremdeles er her? De jeg ikke hører noe fra de neste tre dagene, tar jeg rett og slett bort. Kjedelig at livejournal er blitt så død.
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: idavictoria
11-08-08 07:05 am (UTC)
Jeg er her litt! La igjen en kommentar nettopp, men den ble visst anonnym, men nå ser jeg den ikke, så kanskje den ikke ble noe i det hele tatt? Hm.
(Reply) (Thread)
From: 27desember83
11-08-08 09:28 pm (UTC)
Den ble screenet, men jeg unscreenet den :)
Veldig kjedelig å føle en bare "prater" ut i det store intet, ja ;P
(Reply) (Parent) (Thread)