?

Log in

No account? Create an account
lørdag 07.mai 20:52 For en drittfin dag.… - Det er ikke gull alt som glitrer — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

informasjon : finner du her
arkiv : finner du her
den eldste journalen min : finner du her
og flickr'en min : den finner du her
Og her : finner du Epla-butikken min

[May. 7th, 11·09:43 am]
27desember83

lørdag 07.mai


20:52
For en drittfin dag. Punktum. Silje og Pillen og Bjørg har vært her på lunch? Jordbær og fløte. Bjørg tok med. De som ikke er praktiserende studenter ble kastet på dør etter noen timer, og så var det bare Silje og meg igjen, som okuperte hvert vår bord; hun i spisestuen, jeg på kjøkkenet. Hun med bachelor og jeg med gudvethva. Jeg er i ferd med å finne det ut. Jeg kommer til å savne det. Det å sitte å jobbe i kor på den måten. Men nå er det på tide vi blir voksne, begynner å jobbe (igjen) og slutter å bedrive akademia. Og bli rike. Så klart.
Folkehøyskole
hos Silje


Fine lysestaker fra mormor... som burde vært tørket støv av :P


Vardafjelllunch


nom :D


Nyklipt

LinkReply

Comments:
[User Picture]From: gufriend
11-05-09 04:06 pm (UTC)
You and Silje's dog seem to by eying that plate of meat with the same intensity - wonder who started running first and won the race ;)
(Reply) (Thread)
From: 27desember83
11-05-10 07:47 am (UTC)
It's none of ours ;D
The dog (Tanja) is madly in love with food :D
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: gufriend
11-05-10 10:21 am (UTC)
Hehe so nice as you are you let Tanja win ;)
(Reply) (Parent) (Thread)