?

Log in

No account? Create an account
Det er ikke gull alt som glitrer [entries|archive|friends|userinfo]

informasjon : finner du her
arkiv : finner du her
den eldste journalen min : finner du her
og flickr'en min : den finner du her
Og her : finner du Epla-butikken min

(no subject) [Jul. 9th, 18·05:55 pm]
27desember83


0.jpg
LIVET 2008-2018Collapse )
Linkvil du si noe?

(no subject) [Jul. 3rd, 18·07:21 pm]
27desember83


0.jpg
+Collapse )
Linkvil du si noe?

(no subject) [Jun. 5th, 18·08:24 pm]
27desember83

0-.jpg
LIVET 2007-2018Collapse )
Linkvil du si noe?

(no subject) [May. 26th, 18·05:45 pm]
27desember83


0.jpg
Read more...Collapse )
Linkvil du si noe?

(no subject) [May. 9th, 18·07:46 am]
27desember83000000.jpg

LIVET 2008-1018Collapse )
Link2 hadde noe å si·vil du si noe?

(no subject) [May. 3rd, 18·09:59 pm]
27desember830.jpg
Gamle dagerCollapse )
Link4 hadde noe å si·vil du si noe?

(no subject) [Apr. 3rd, 18·07:35 pm]
27desember83

0for.jpg

2007-2018Collapse )
Linkvil du si noe?

(no subject) [Mar. 20th, 18·06:05 am]
27desember83


0.jpg
Gamle dagerCollapse )
Linkvil du si noe?

(no subject) [Mar. 7th, 18·08:47 pm]
27desember83


000000.jpg
LIVET 2008-2017Collapse )
Linkvil du si noe?

(no subject) [Feb. 9th, 18·07:29 am]
27desember83
000000.jpg
LIVET 2008-2017Collapse )
Link7 hadde noe å si·vil du si noe?

(no subject) [Jan. 18th, 18·06:55 am]
27desember83
0.jpg
+Collapse )
Linkvil du si noe?

(no subject) [Dec. 10th, 17·10:20 pm]
27desember83


000000nov.jpg
+Collapse )
Linkvil du si noe?

(no subject) [Oct. 23rd, 17·09:51 pm]
27desember83

00.jpg

+Collapse )
Linkvil du si noe?

(no subject) [Sep. 18th, 17·06:20 pm]
27desember83
000000sept.jpg
+Collapse )
Link2 hadde noe å si·vil du si noe?

(no subject) [Aug. 15th, 17·09:31 pm]
27desember83

000000august.jpg+Collapse )
Linkvil du si noe?

(no subject) [Aug. 8th, 17·09:14 pm]
27desember83
0.jpg


juli 2004-2015Collapse )

Linkvil du si noe?

(no subject) [Jun. 29th, 17·04:26 pm]
27desember83
000000.jpg
Livet, de siste ti åreneCollapse )
Link5 hadde noe å si·vil du si noe?

JUNI 1996-2016 [Jun. 19th, 17·08:07 pm]
27desember83
000000.jpgJUNI 1996-2016Collapse )
Link4 hadde noe å si·vil du si noe?

(no subject) [May. 13th, 17·09:00 pm]
27desember83
0000.jpg

+Collapse )
Linkvil du si noe?

(no subject) [May. 4th, 17·09:16 pm]
27desember830.jpg
+Collapse )
Linkvil du si noe?

(no subject) [May. 3rd, 17·06:45 am]
27desember83


081122R0025566m.jpg
Livet
De siste 11 årCollapse )
Link6 hadde noe å si·vil du si noe?

(no subject) [May. 2nd, 17·05:55 pm]
27desember83w00.jpg+Collapse )
Link2 hadde noe å si·vil du si noe?

(no subject) [Apr. 23rd, 17·08:42 pm]
27desember83

w01.jpg


+Collapse )
Linkvil du si noe?

(no subject) [Jan. 5th, 17·06:36 am]
27desember83

JANUAR 2005 - 2016Collapse )
Link4 hadde noe å si·vil du si noe?

(no subject) [Dec. 17th, 16·05:24 pm]
27desember83

DESEMBERCollapse )
Link4 hadde noe å si·vil du si noe?

(no subject) [Nov. 6th, 16·10:28 am]
27desember83

NOVEMBERCollapse )
Link3 hadde noe å si·vil du si noe?

(no subject) [Sep. 16th, 16·07:49 pm]
27desember83


000000.jpg
okei, livet;
spol skikkli fort fremoverCollapse )
Link10 hadde noe å si·vil du si noe?

(no subject) [Jun. 15th, 16·11:04 am]
27desember83
0000000001.jpg
2008-2016Collapse )
Link4 hadde noe å si·vil du si noe?

(no subject) [Apr. 26th, 16·06:25 am]
27desember83
000000.jpg
32 år & 3 månederCollapse )
Link11 hadde noe å si·vil du si noe?

(no subject) [Mar. 26th, 16·08:55 pm]
27desember83
0000000.jpg
32 år & 3 månederCollapse )
Link6 hadde noe å si·vil du si noe?

(no subject) [Jan. 18th, 16·10:02 pm]
27desember83
0.jpg
32 yearsCollapse )
Link2 hadde noe å si·vil du si noe?

(no subject) [Oct. 29th, 15·09:07 pm]
27desember83
Harddisken min har kræsjet, og jeg har mistet alt fra og med 21.juni frem til 25. oktober.
Bilder, forhåndsskrevne innlegg; alt.

Jeg har derfor mistet fullstendig lysten til å være her.
Kommer kanskje tilbake når jeg er kommet over tapet.
Inntil da; hejdå!
Link5 hadde noe å si·vil du si noe?

(no subject) [Sep. 26th, 15·12:18 pm]
27desember83
750.jpg
Søndag 2.august 2015
Monolog

[19:59]
Det er søndag 2. august og sommeren er på hell. (HAHAH! På hell? Den var jo aldri her..). Jeg begynner på jobb, ikke i morgen, ikke da, men da. Onsdag altså.

Det er visst mindre og mindre jeg har behov for å skrive her... det blir så monologsk.

Hofta er teit. I morgen sender jeg melding til legen og ber om time. Kan ikke løpe :/
Dagens tegning er lånt herfra.
bilderCollapse )
Link2 hadde noe å si·vil du si noe?

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]